Appstore

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

ICT-Office Voorwaarden

Module Algemeen (pdf)
Module 2. Ontwikkeling van programmatuur (pdf)
Module 5. Ontwikkeling en onderhoud van een website (pdf)